Utdanningsforskning fram mot 2020 – UTDANNING2020 (2010-2020)

Forskningsprogrammet 'Utdanningsforskning fram mot 2020' er et 10-årig forskningsprogram som skal fremme forskning på utdanningssektoren. Programmet favner således vidt, og rommer alt fra forskning på barnehage til doktorgradsutdanning. Ved å stimulere til økt forskning, ønsker en å styrke kunnskapsgrunnlaget for så vel politikkutvikling som profesjonsutdanning og profesjonsutøvelse.

Programmet finansierer forskning innenfor disse fire temaområdene:

Mer ...