Praksisrettet utdanningsforskning – PRAKUT (2010-2014)

Forskningsprogrammet Praksisrettet utdanningsforskning PRAKUT er initiert av Kunnskapsdepartementet, som har bedt Norges forskningsråd om å administrere arbeidet med programmet.

Programmet tar sikte på å tilføre ny, forskningsbasert kunnskap på områder som er sentrale for barnehagen, grunnskolen, videregående opplæring og lærerutdanningene. Programmet skal bygge på erfaringer og kunnskap vunnet gjennom programmet Praksisrettet FoU for barnehage, grunnopplæring og lærerutdanning (PRAKSISFOU)

Programmet har 4 forskningsområder:

Mer ...