Om portal for utdanningsforskning

Utdanningsportalen gir en oversikt over og informasjon om utdanningsforskning arkivert hos NSD. Det gjelder i hovedsak forskningsprosjekter finansiert av Norges Forskningsråd, men du vil også finne lenker til andre relevante ’steder’.

Formålet med portalen er å bedre mulighetene for kunnskapsakkumulasjon for forskere, stipendiater og masterstudenter som er opptatt av utdanningsområdet. En legger vekt på tilgjengeliggjøring av arkiverte data så vel som informasjon om aktuelle forskningsprosjekter.

Portalen vil i dens første fase bestå av prosjekter og data fra programmene Norsk utdanningsforskning fram mot 2020 (Utdanning2020) og Praksisrettet utdanningsforskning (Prakut).Begge programmene er løpende, det vil si at det kommer til nye prosjekter og at antall avsluttede prosjekter som har levert data til arkivering er få på det nåværende tidspunkt men at det vil øke etter hvert som programperioden skrider frem.

Portalen vil etter hvert utvides også med data og informasjon fra forskningsprosjekter fra tidligere utdanningsrelaterte Norges forskningsråds programmer.