illustrasjonsbilde - grafikkSkuleval 2009:
God valgdeltaking

Data frå dei siste skulevala syner at elevane er vortne meir positive til det å nytta røysteretten. Vel 137 000 elevar deltok i valet i haust. [MEIR...]

illustrasjonsbilde - grafikkLærepakke om livskvalitet

Det personlege velværet er størst i den nordlege periferien og sentralt i Europa. Dette er noko av det ein kan studera i den nye lærepakka basert på European Social Survey. [MEIR...]

illustrasjonsbilde - norgeskartStortingsvalget

NSD har tilrettelagt foreløpige resultater fra årets valg for statistikkpakkene SPSS og NSDstat. I NSDstat følger det med en kartfil som gjør det mulige å produsere kommunekart. [MER...]

illustrasjonsbilde - grafikkFlere tar forskerutdanning

De siste fem årene har antall personer i forskerutdanningen økt med 36 prosent - fra 5033 i 2004 til 7914 i 2008, Det viser data fra DBH. [MER...]

Noen av NSDs datasamlinger og tjenester

Illustrasjonsbilde - NSDs hovedkontor

Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS (NSD) er et serviceorgan for norsk forskning. Hovedformålet er å yte tjenester til forskere og studenter når det gjelder innsamling og tilgang til data.

En stor del av NSDs nettsider er lagt over i nytt system. Fremdeles vil en del tjenester være "innpakket" i gammel utforming. Oppdager du feil eller er det informasjon du ikke finner, vil vi gjerne ha melding om dette til webmaster@nsd.uib.no, eller per telefon til 55 58 21 17.