Norske spørreundersøkelser

Søk i undersøkelser Søk i spørsmål/variabler

Antall treff: 127

 • Røykevanedata, Omnibus 3, 1998
 • Fra 1992 har SSB startet opp en generell omnibus som gjennomføres 4 ganger i året. Undersøkelsen skal kartlegge folks holdninger til en rekke samfunnsspørsmål, ulike forskningsinstitusjoner og andre offentlige instanser har anledning til å kjøpe seg inn i undersøkelsene/delta i utforming av spørres…
 • Omnibus innvandringsspørsmål tidsserie 1993-2000
 • Tidsserie basert på årene 1993 til 2000. Dette er en tidsserie laget ved NSD i juli og august 2011. Den består av et uttrekk av relevante bakgrunnsvariabler og variabler knyttet til spørsmål om innvandring. Variablene er hentet fra SSBs omnibusundersøkelser i den aktuelle perioden. Noen av variable…
 • Aktuelle samfunnsspørsmål, Omnibus nr. 2 1993
 • Tema for Omnibus nr.2 1993: - Holdninger til EF - Ferievaner - Synspunkter på innvandring - Stortingsvalget Ønskes tilgang til selve datasettet kan dette bestilles via NSDs bestillingsskjema: http://www.nsd.uib.no/bestilledata/survey/]…
 • Aktuelle samfunnsspørsmål, Omnibus nr. 3 1993
 • Tema for Aktuelle samfunnsspørsmål, Omnibus nr. 3 1993: Forskning og teknologi, norsk alkoholpolitikk, stortingsvalget, innvandring og vold. Ønskes tilgang til selve datasettet kan dette bestilles via NSDs bestillingsskjema: http://www.nsd.uib.no/bestilledata/survey/]…
 • Aktuelle samfunnsspørsmål, Omnibus nr. 2 1994
 • Tema for Omnibus mai/juni 1994: TV-kanaler, Ferievaner, Røykevaner, Hjelp i huset, Hovedbeskjeftigelse siste 5 år, Hode -, Nakkeskader. Ønskes tilgang til selve datasettet kan dette bestilles via NSDs bestillingsskjema: http://www.nsd.uib.no/bestilledata/survey/]…
 • Aktuelle samfunnsspørsmål, Omnibus nr.3 1994
 • Tema for Omnibus september 1994: Ferievaner, Tannbehandling, Alkohol, Hjelp i huset, Innvandring og Yrkers anseelse. Ønskes tilgang til selve datasettet kan dette bestilles via NSDs bestillingsskjema: http://www.nsd.uib.no/bestilledata/survey/]…
 • Aktuelle samfunnsspørsmål, Omnibus nr. 4 1994
 • Tema for Omnibus november 1994: Ferievaner, Røykevaner og Hjelp i huset. Ønskes tilgang til selve datasettet kan dette bestilles via NSDs bestillingsskjema: http://www.nsd.uib.no/bestilledata/survey/]…
 • Aktuelle samfunnsspørsmål, Omnibus nr. 1 1995
 • Tema for Omnibus nr. 1 1995: Trivsel, kontakt/hjelp utenfor huset, helse, vurdering av handlinger, røykevaner og tidsbruk. Ønskes tilgang til selve datasettet kan dette bestilles via NSDs bestillingsskjema: http://www.nsd.uib.no/bestilledata/survey/]…
 • Aktuelle samfunnsspørsmål, Omnibus nr. 2 1995
 • Tema for Omnibus mai/juni 1995: Museumsbesøk, U-hjelp, Røykevaner, Innvandring, Betydning av ulike ord og Religiøsitet. Ønskes tilgang til selve datasettet kan dette bestilles via NSDs bestillingsskjema: http://www.nsd.uib.no/bestilledata/survey/]…
 • Aktuelle samfunnsspørsmål, Omnibus nr. 4 1995
 • Tema for Omnibus nr. 4 1995: Kurs og opplæring, hjemmearbeid og røykevaner. Ønskes tilgang til selve datasettet kan dette bestilles via NSDs bestillingsskjema: http://www.nsd.uib.no/bestilledata/survey/]…
 • Aktuelle samfunnsspørsmål, Omnibus nr. 2 1996
 • Tema for Omnibus nr. 2 1996: Samboerproblematikk, innvandrere og innvandringspolitikk, deltakelse i kurs og voksenopplæring. Ønskes tilgang til selve datasettet kan dette bestilles via NSDs bestillingsskjema: http://www.nsd.uib.no/bestilledata/survey/]…
 • Aktuelle samfunnsspørsmål, Omnibus nr. 4 1996
 • Tema for Aktuelle samfunnsspørsmål, Omnibus nr. 4 1996: U-hjelp, Arbeid, Røykevaner og holdning til røyking. Ønskes tilgang til selve datasettet kan dette bestilles via NSDs bestillingsskjema: http://www.nsd.uib.no/bestilledata/survey/]…
 • Aktuelle samfunnsspørsmål, Omnibus nr.1 1997
 • Tema for Omnibus mars 1997: - Arbeid/daglige gjøremål, reisevaner, helse og livsstil, familieforhold, røykevaner og kosthold. Omnibus nr 1 i 1997 har hatt følgende oppdragsgivere og tema: - Statistisk sentralbyrå, Seksjon for samferdsel- næringslivsstatistikk: Reisevaner - Allers helse og sunn…
 • Aktuelle samfunnsspørsmål, Omnibus nr. 4 1997
 • Tema for Omnibus november 1997: - Reisevaner, røykevaner, parti-identifikasjon, samboerforhold, kurs og arbeidsforhold. Omnibus nr. 4 i 1997 har hatt følgende oppdragsgivere og tema: - Statens tobakksskaderåd: Røykevaner - SSB, Seksjon for samferdsel- og næringslivsstatistikk: Ferieturer og r…
 • Aktuelle samfunnsspørsmål, Omnibus nr. 2 1998
 • Tema for Omnibus mai 1998: Røykevaner, Holdninger til innvandrere, Arbeidsforhold, Svart arbeid og "Gjør det selv arbeid", Biblioteksbruk. Omnibus nr. 2 i 1998 har hatt følgende oppdragsgivere og tema: - Statens tobakksskaderåd: Røykevaner - SSB, Seksjon for samferdsels- og reiselivsstatistikk…
 • Aktuelle samfunnsspørsmål, Omnibus nr. 4 1998
 • Tema for Omnibus november 1998: Røykevaner, Ferievaner, Fjernarbeid og kursvirksomhet. Omnibus nr. 4 i 1998 har hatt følgende oppdragsgivere og tema: - Statens tobakksskaderåd: Røykevaner - SSB, Seksjon for samferdsels- og reiselivsstatistikk: Reiser siste 3 måneder - SSB, Seksjon for samferdsels…
 • Aktuelle samfunnsspørsmål, Omnibus nr.2 1997
 • Tema for Omnibus mai 1997: - Samlivshistorie, reiser/festivaldeltakelse, kosthold, bruk av kunstige søtstoffer, røykevaner, fastlegeordning, politiske holdninger, holdning til innvandrere. Omnibus nr 2 i 1997 har hatt følgende oppdragsgivere og tema: - Samboerutvalget: Samlivshistorie - SSB, …
 • Aktuelle samfunnsspørsmål, Omnibus nr.1 1998
 • Tema for Omnibus mars 1998: Reiser siste 3 mnd, Røykevaner, Verdsetting og prioritering av helsetjenester, Bruk av østrogen, Informasjon om kulturtilbud, Interesse for forskning i dagspressen. Omnibus nr. 1 i 1998 har hatt følgende oppdragsgivere og tema: - Statens tobakksskaderåd: Røykevaner -…
 • Aktuelle samfunnsspørsmål, Omnibus nr.1 1999
 • Tema for Omnibus mars 1999: Omnibus nr. 1 i 1999 har hatt følgende oppdragsgivere og tema: - Norsk institutt for studier av forskning og utdanning: Kunnskap/ holdninger/ interesse for vitenskap og teknologi - Utvalg for høgre utdanning/ KUF: Utdanningskurs - Statens tobakksskaderåd: Røykevaner - …
 • Aktuelle samfunnsspørsmål, Omnibus nr. 4, 1993
 • Tema for Aktuelle samfunnsspørsmål, Omnibus nr. 4, 1993: - Syn på trafikkutviklingen, ferievaner, friluftsliv, eldrepolitikk, røykevaner, helse og EF-problematikk. Ettersom det ikke foreligger dokumentasjonsrapport på undersøkelsen vil det være problematisk å spekulere i undersøkelsens oppdrags…
 • Aktuelle samfunnsspørsmål, Omnibus nr. 1 1994
 • - Reiser - Husholdningsspørsmål - Kosthold - Beinskjørhet - Stemmegiving - OL - Kjæledyr Omnibusundersøkelsen i mars (Omnibus nr. 2) 1994 var den andre av de fire omnibusundersøkelsene i 1994. Ønskes tilgang til selve datasettet kan dette bestilles via NSDs bestillingsskjema: http://www.nsd.ui…
 • Aktuelle samfunnsspørsmål, Omnibus nr. 3 1995
 • Tema for Omnibus nr. 3 1995: Syn på alkohol, smugling og hjemmebrenning, Allmenn kunnskap, Betydningen av ulike ord, Hjelp i huset, Røykevaner og Religiøsitet. Ønskes tilgang til selve datasettet kan dette bestilles via NSDs bestillingsskjema: http://www.nsd.uib.no/bestilledata/survey/]…
 • Aktuelle samfunnsspørsmål, Omnibus nr. 1 2000
 • Tema for Omnibus mars 2000: - SSB, seksjon for samferdsel- og reiselisvsstatistikk: Reiser siste 3 mnd - Statens tobakksskaderåd: Røykevaner - Sosial- og helsedepartementet: Helseproblemer - SSB, seksjon for informasjon og publisering: Kontakt med Statistisk sentralbyrå Ønskes tilgang til …
 • Aktuelle samfunnsspørsmål, Omnibus nr.1 1996
 • Tema for Omnibus mars 1996: - Praktisk hjelp, kurs og opplæring, politiske holdninger, barneaktiviteter, røykevaner og forlovelse. Omnibus nr 1 i 1996 har hatt følgende oppdragsgivere og tema: - SSB: Levekår og forlovelse - Statens tobbaksskaderåd: Røykevaner - Institutt for samfunnsforskning…
 • Aktuelle samfunnsspørsmål, Omnibus nr. 2 1999
 • Tema for Aktuelle samfunnsspørsmål, Omnibus nr. 2 1999: Statens tobakksskaderåd: røykevaner Sosial- og helsedepartementet: spørsmål om helseproblem SSB, Seksjon for samferdsels- og reiselivsstatistikk: Reiser siste 3 mnd SSB, Seksjon for demografi- og levekårsforskning: Forventet barnetall SSB, …