Norske spørreundersøkelser

Søk i undersøkelser Søk i spørsmål/variabler

Antall treff: 690

 • Undersøkelse om levekår og nærmiljø i Bergen, 1996
 • Datasettet er hentet fra "Undersøkelse om levekår og nærmiljø i Bergen", som ble gjennomført av Statistisk Sentralbyrå i 1996 på oppdrag for Bergen kommune Bergen kommune ønsket å møte de utfordingene som er knyttet opphopningen av dårlige levekår. Fokuset i undersøkelsen har vært på nærmiljø, bla…
 • Holdninger til innvandrere, 1993, SSB telefonintervju-data
 • Holdninger til innvandrere (NAVFs koordineringsundersøkelse 1993) SSB telefonintervju-data Mange prosjekt innen samfunnsvitskapelig forskning finansiert av Forskningsrådet henter data fra utvalgsundersøkelser. Med tanke på samordning og bedre utnyttelse av faglige og økonomiske ressurser ble NAVF'…
 • Turistundersøkelsen 2014, tertial 1
 • Turistundersøkelsen er en landsdekkende undersøkelse som Statistisk sentralbyrå (SSB) gjennomfører på oppdrag fra Innovasjon Norge. Undersøkelsen baserer seg på intervjuer av norske og utenlandske ferie- og fritidsgjester, samt forretningsreisende ved kommersielle overnattingssteder. Denne undersøk…
 • Turistundersøkelsen 2014, tertial 3
 • Turistundersøkelsen er en landsdekkende undersøkelse som Statistisk sentralbyrå (SSB) gjennomfører på oppdrag fra Innovasjon Norge. Undersøkelsen baserer seg på intervjuer av norske og utenlandske ferie- og fritidsgjester, samt forretningsreisende ved kommersielle overnattingssteder. Denne undersøk…
 • Undersøkelse om bibliotekbruk, 2015
 • Dette datasettet er hentet fra Statistisk sentralbyrås landsomfattende spørreundersøkelse om bibliotekbruk fra 2015. Undersøkelsen ble gjennomført på oppdrag fra Kulturdepartementet. Statistisk sentralbyrå har tidligere gjennomført undersøkelser om bruk av bibliotek i 1998 og 2005. Undersøkelsen ha…
 • Holdninger til innvandrere, 1988
 • Holdninger til innvandrere (NAVFs koordineringsundersøkelse 1988) Formålet med undersøkelsene har vært å kartlegge nordmenns oppfatninger og kunnskaper om innvandrere i Norge (utenom innvandrere fra Nord-Europa og Nord-Amerika), og å se dette i sammenheng med den enkeltes sosiale situasjon og hol…
 • Undersøkelse om bruk av telefon- og datautstyr i hjemmet og på arbeidsplassen 1994
 • Formålet ved denne studien, som ble gjennomført av SSB på oppdrag fra Televerkets forskningsinstitutt (Telenor), var å kartlegge tilgangen til og bruk av telefon- og datautstyr i hjemmet og på arbeidsplassen, og hvilken muligheter slikt utstyr gir for å utføre inntektsgivende arbeid hjemme. Resulta…
 • Inntekts- og formueundersøkelse 1979
 • Statistisk sentralbyrå gjennomførte omfattende Inntekts- og formuesundersøkelser i 1958, 1962, 1967, 1970, 1973, 1976, 1979 og 1982. Fra 1984 gikk SSB over til et system med årlige undersøkelser, endringen gikk hovedsakelig på utvalgsstørrelsen og utvalgsproblematikk og i liten grad på hvilken info…
 • Inntekts- og formueundersøkelse 1987
 • Statistisk sentralbyrå gjennomførte omfattende Inntekts- og formuesundersøkelser i 1958, 1962, 1967, 1970, 1973, 1976, 1979 og 1982. Fra 1984 gikk SSB over til et system med årlige undersøkelser, endringen gikk hovedsakelig på utvalgsstørrelsen og utvalgsproblematikk og i liten grad på hvilken info…
 • Inntekts- og formueundersøkelse 1988
 • Statistisk sentralbyrå gjennomførte omfattende Inntekts- og formuesundersøkelser i 1958, 1962, 1967, 1970, 1973, 1976, 1979 og 1982. Fra 1984 gikk SSB over til et system med årlige undersøkelser, endringen gikk hovedsakelig på utvalgsstørrelsen og utvalgsproblematikk og i liten grad på hvilken info…