Norske spørreundersøkelser

Søk i undersøkelser Søk i spørsmål/variabler

Antall treff: 28

 • Inntekts- og yrkesundersøkelsen blant kunstnere, 1993-1994
 • Undersøkelsens formål var å generere data på kunstneres yrkesaktivitet, lønnsforhold og noen bakgrunnsforhold. Undersøkelsen er initiert av Kulturdepartementet i samråd med kunstnerorganisasjonene og tar sikte på å bygge et mer solid kunnskapsfundament om denne yrkesgruppen slik at man bedre kan ut…
 • NOVA-UNGFORSK Ungdomsundersøkelse for Oslo, 1996
 • Formålet med prosjektet var å gi en bred beskrivelse av oppvekstsituasjonen i Oslo. Ønskes tilgang til selve datasettet kan dette bestilles via NSDs bestillingsskjema: http://www.nsd.uib.no/bestilledata/survey/]…
 • OASIS - Old Age and Autonomy: The Role of Service Systems and Intergenerational Family Solidarity, 2000
 • Datasettet er hentet fra den norske delen av det tverrnasjonale prosjektet OASIS (Old age and autonomy - the role of services systems and intergenerational family solidarity). Det ble gjennomført av NOVA, med finansiering fra EUs femte rammeprogram og Norsk forskningsråd. Prosjektet var et samarbei…
 • Levekår og livskvalitet blant lesbiske kvinner og homofile menn, 1999
 • NOVA-Rapporten om levekår og livskvalitet blant lesbiske kvinner og homofile menn består av tre deler: En oversikt over tidligere skandinavisk forskning på feltet, en undersøkelse av holdninger til lesbiske og homofile i befolkningen, og en empirisk undersøkelse av levekår og livskvalitet blant les…
 • Ungdata 2010-2012
 • Ungdata er et kvalitetssikret og standardisert system for lokale spørreskjemaundersøkelser. Undersøkelsene er tilpasset skoleelever på ungdomstrinnet og i videregående opplæring. Ungdata er et tilbud til alle norske kommuner og fylkeskommuner om å gjennomføre spørreundersøkelser blant elever på ung…
 • Ungdata, 2013
 • Ungdata er et kvalitetssikret og standardisert system for lokale spørreskjemaundersøkelser. Undersøkelsene er tilpasset skoleelever på ungdomstrinnet og i videregående opplæring. Spørreskjemaet består av en obligatorisk grunnmodul, som brukes i alle undersøkelser, og et sett med valgfrie, forhåndsd…
 • Ungdata, 2014.
 • Ungdata er et kvalitetssikret og standardisert system for lokale spørreskjemaundersøkelser. Undersøkelsene er tilpasset skoleelever på ungdomstrinnet og i videregående opplæring. Spørreskjemaet består av en obligatorisk grunnmodul, som brukes i alle undersøkelser, og et sett med valgfrie, forhåndsd…
 • Ungdata 2010-2015
 • Ungdata er et kvalitetssikret og standardisert system for lokale spørreskjemaundersøkelser. Undersøkelsene er tilpasset skoleelever på ungdomstrinnet og i videregående opplæring. Spørreskjemaet består av en obligatorisk grunnmodul, som brukes i alle undersøkelser, og et sett med valgfrie, forhåndsd…
 • Behov, etterspørsel og forbruk av almenlegetjenester, 1993
 • Daværende INAS - Institutt for sosialforskning- utførte forskningsprosjektet "Behov, etterspørsel og forbruk av allmenlegetjenester" i tidsrommet 1988-1993. Prosjektleder var Jon Ivar Elstad. Prosjektet konsentrerte seg om kvinners helse og deres erfaringer og relasjoner til legetjenestene. I den f…
 • Skoletilknytning, annen sosial deltakelse, psykisk helse og livskvalitet hos funksjonshemmet ungdom, 1996
 • Spørreundersøkelse om skoletilknytning, sosial deltakelse, psykisk helse og livskvalitet blant ungdom i alderen 13-20 år som har enten en a) fysisk funksjonshemming eller b) hørselshemming. Ønskes tilgang til selve datasettet kan dette bestilles via NSDs bestillingsskjema: http://www.nsd.uib.no…