Norske spørreundersøkelser

Søk i undersøkelser Søk i spørsmål/variabler

Antall treff: 26

 • Innbyggerundersøkelsen, del 1, 2009
 • Dette datasettet er hentet fra Innbyggerundersøkelsen, del 1, 2009, og er gjennomført av Direktoratet for forvaltning og IKT sommeren og høsten 2009. Del 2 gjennomføres i 2010. Undersøkelsen skal gi bedre innsikt i innbyggernes oppfatninger og erfaringer på tjenesteområder som oppvekst, utdanning, …
 • Innbyggerundersøkelsen, del 2, 2010
 • Innbyggerundersøkelsen, del 2, 2010, er gjennomført av Direktoratet for forvaltning og IKT fra april til og med juli 2010. Del 1 ble gjennomført sommeren og høsten 2009. I del 1 ble innbyggerne bedt om å svare på spørsmål om deres generelle syn på vikitge offentlige tjenester, hvordan de opplever…
 • Innbyggerundersøkelsen 2013, brukerdel, høgskole
 • Innbyggerundersøkelsen er en av de største brukerundersøkelsene av forvaltningen i Norge. Den skal gi et bedre kunnskapsgrunnlag for å vurdere utviklingen av offentlige tjenester på tvers av sektorer, og gi kunnskap som kan bidra til å videreutvikle offentlige virksomheter på sikt. Innbyggerundersø…
 • Innbyggerundersøkelsen 2013, brukerdel, legevakt
 • Innbyggerundersøkelsen er en av de største brukerundersøkelsene av forvaltningen i Norge. Den skal gi et bedre kunnskapsgrunnlag for å vurdere utviklingen av offentlige tjenester på tvers av sektorer, og gi kunnskap som kan bidra til å videreutvikle offentlige virksomheter på sikt. Innbyggerundersø…
 • Innbyggerundersøkelsen 2013, brukerdel, Lånekassen
 • Innbyggerundersøkelsen er en av de største brukerundersøkelsene av forvaltningen i Norge. Den skal gi et bedre kunnskapsgrunnlag for å vurdere utviklingen av offentlige tjenester på tvers av sektorer, og gi kunnskap som kan bidra til å videreutvikle offentlige virksomheter på sikt. Innbyggerundersø…
 • Innbyggerundersøkelsen 2013, brukerdel, NAV
 • Innbyggerundersøkelsen er en av de største brukerundersøkelsene av forvaltningen i Norge. Den skal gi et bedre kunnskapsgrunnlag for å vurdere utviklingen av offentlige tjenester på tvers av sektorer, og gi kunnskap som kan bidra til å videreutvikle offentlige virksomheter på sikt. Innbyggerundersø…
 • Innbyggerundersøkelsen 2013, brukerdel, Plan- og bygningskontoret
 • Innbyggerundersøkelsen er en av de største brukerundersøkelsene av forvaltningen i Norge. Den skal gi et bedre kunnskapsgrunnlag for å vurdere utviklingen av offentlige tjenester på tvers av sektorer, og gi kunnskap som kan bidra til å videreutvikle offentlige virksomheter på sikt. Innbyggerundersø…
 • Innbyggerundersøkelsen 2013, brukerdel, politiet
 • Innbyggerundersøkelsen er en av de største brukerundersøkelsene av forvaltningen i Norge. Den skal gi et bedre kunnskapsgrunnlag for å vurdere utviklingen av offentlige tjenester på tvers av sektorer, og gi kunnskap som kan bidra til å videreutvikle offentlige virksomheter på sikt. Innbyggerundersø…
 • Innbyggerundersøkelsen 2013, brukerdel, Skatteetaten
 • Innbyggerundersøkelsen er en av de største brukerundersøkelsene av forvaltningen i Norge. Den skal gi et bedre kunnskapsgrunnlag for å vurdere utviklingen av offentlige tjenester på tvers av sektorer, og gi kunnskap som kan bidra til å videreutvikle offentlige virksomheter på sikt. Innbyggerundersø…
 • Innbyggerundersøkelsen 2013, brukerdel, skolefritidsordning
 • Innbyggerundersøkelsen er en av de største brukerundersøkelsene av forvaltningen i Norge. Den skal gi et bedre kunnskapsgrunnlag for å vurdere utviklingen av offentlige tjenester på tvers av sektorer, og gi kunnskap som kan bidra til å videreutvikle offentlige virksomheter på sikt. Innbyggerundersø…