Norske spørreundersøkelser

Søk etter data i nærmere tusen spørreundersøkelser.

Søk i undersøkelser Søk i spørsmål/variabler

Søk f.eks. på helse, arbeidstid, valg eller velg nøkkelord i listen til høyre.

Fra arkivet

Denne datasamlingen omfatter nærmere tusen spørreundersøkelser om holdninger til en rekke ulike temaer. Her er noen eksempler på hva man kan finne i arkivet. Følg linkene for å komme inn i selve undersøkelsene.