Kulturpolitiske sitat

Frekvenstabellen viser sitater sortert på sitatkategori og tidsperiode. Tallene i tabellen viser følgelig antall sitat i aktuell tidsperiode innenfor hver enkel sitatkatogori. Ved å klikke på frekvensene fremkommer de respektive sitatene.

Frekvenstabell
SITATKATEGORIER\TID 1865 1924- 1929 1930- 1939 1940- 1949 1950- 1959 1960- 1969
Gjøre kulturgoder tilgjengelige* 0 4 12 6 24 28
Bevare kulturarven* 0 7 11 11 17 38
Nasjonal kultur og nasjonal identitet* 5 3 22 24 29 32
Folkeopplysning og allmenndanning* 2 4 13 14 21 16
Kunstnerisk kvalitet 1 3 37 17 54 38
Sosiale forhold 0 0 0 0 22 27
Om forskjellige kulturområder 0 1 4 12 64 82
Kultur og andre samfunnssektorer 0 1 3 0 13 19
Kulturpolitiske synspunkter 3 4 17 24 42 40
Distriktspolitiske hensyn 0 0 0 21 34 44
Norsk bygdekino 0 0 0 4 10 8
Riksgalleriet 0 0 0 2 5 6
Rikskonsertene 0 0 0 0 5 11
Riksteateret 0 0 16 11 44 38

*Underkategori av "Kultur som offentlig gode"

 

Kilde: Arkiv med sitat om kulturpolitikk ved NSD | Vilkår for bruk av data | Utlevering av data