Kulturpolitiske sitat - tekststreng

(Klikk på navnet for å få biografiske opplysninger om politikeren)

Sitat av: Paul Thyness
Parti: Høyre
Dato: 30/11/1967
Tema: Kunstnerisk kvalitet

Tilskott til musikkfomål

Filharmonisk Selskap har fått sin ansøkning skåret ned med ca. 113 000 kroner. […] Jeg er sikker på at departementet er klar over at det å spille et instrument i et symfoniorkester er nokså spesielt, hvor prestasjonen i seg selv stiller de største krav, og hvor den enkeltes prestasjon virker inn på de andres og kan være av avgjørende betydning for helhetsresultatet. Dette skulle tilsi med overbevisende tyngde at et orkester må ha anledning til å operere med reserver, slik at det ikke behøver å møte opp til en konsert med en besetning som av forskjellige grunner kan være utilstrekkelig på vitale punkter. Det som på en vanlig arbeidsplass normalt vil bety litt lavere produksjon, vil på denne spesielle arbeidsplass bety vesentlig kvalitativ svikt.

Forhandlinger i Stortinget 1967, s. 1319

 

Kilde: Arkiv med sitat om kulturpolitikk ved NSD | Vilkår for bruk av data | Utlevering av data