Kulturpolitiske sitat - tekststreng

(Klikk på navnet for å få biografiske opplysninger om politikeren)

Sitat av: Helge Sivertsen
Parti: Arbeiderpartiet
Dato: 16/03/1965
Tema: Kunstnerisk kvalitet

Tilskudd til teaterformål

Vi må etter mi oppfatning halde fram med å gjere tiltak som tek sikte på å styrkje kvaliteten. Vi må byggje ut teaterudanninga gjennom teaterskolar og gode teaterseminar. Vi må halde fram med skipnaden med studiestipend.

Forhandlinger i Stortinget 1965, s. 2712

 

Kilde: Arkiv med sitat om kulturpolitikk ved NSD | Vilkår for bruk av data | Utlevering av data