Kulturpolitiske sitat - tekststreng

(Klikk på navnet for å få biografiske opplysninger om politikeren)

Sitat av: Jørgen Grave
Parti: Kristelig folkeparti
Dato: 11/12/1963
Tema: Kunstnerisk kvalitet

Tilskudd til filmformål etc.

Om dette [forslaget til ny ordning] vil mindretallet kort uttale som sitt syn: Først at en mener at kvalitetshensyn bør være bestemmende for statsstønad til norsk film. Dernest at stønadsordningen kan virke hemmende for den kunst på filmens område som forsøker å finne nye veier og nå nye mål, fordi intensjonen altfor mye må være bestemt av om filmen faller i publikums smak.

Forhandlinger i Stortinget 1963, s. 1216

 

Kilde: Arkiv med sitat om kulturpolitikk ved NSD | Vilkår for bruk av data | Utlevering av data