Kulturpolitiske sitat - tekststreng

(Klikk på navnet for å få biografiske opplysninger om politikeren)

Sitat av: Martha Fredrikke Johannessen
Parti: Arbeiderpartiet
Dato: 03/12/1963
Tema: Kunstnerisk kvalitet

Bev. til kulturformål og kulturvern

Om man kan benytte ordtaket "kunstens vei er tornefull og lang" på mange forskjellige kunstarter, så gjelder nok dette i aller høyeste grad for nåtidens komponister. Med dette mener jeg sjølsagt de komponister som produserer musikk som har varig og framtidig verdi, og ikke de som produserer ren døgnmusikk. Jeg vil derfor benytte anledningen til å understreke det komiteen har uttalt i innstillingen om å finne fram til effektive tiltak eller støtteordninger for de komponister som viser vilje og evne til skapende tonekunst av varig verdi, og jeg vil uttale mitt ønske om at forslag til en brukbar løsning av dette spørsmål kan legges fram i forbindelse med senere budsjetter, om mulig allerede for neste budsjett.

Forhandlinger i Stortinget 1963, s. 929

 

Kilde: Arkiv med sitat om kulturpolitikk ved NSD | Vilkår for bruk av data | Utlevering av data