Kulturpolitiske sitat - tekststreng

(Klikk på navnet for å få biografiske opplysninger om politikeren)

Sitat av: Erling Fredriksfryd
Parti: Høyre
Dato: 03/12/1963
Tema: Kunstnerisk kvalitet

Bev. til kulturformål og kulturvern

Jeg vil tilføye at av proposisjonen går det frem at Riksteatrets forslag til utstyr er skåret betraktelig ned. Jeg tror at her skal man være forsiktig, fordi det lett kan føre til at forestillingenes kvalitet blir forringet.

Skapende tonekunst er en vesentllig forutsetning for den kulturelle utvikling, men ingen toneskaper kan leve av sin komponistvirksomhet. En komposisjon kan bare utgis i et meget lite antall eksemplarer, og det tar lang tid å omsette dem. For å få midler til å leve må komponisten gjøre annet arbeide, enten som utøvende musiker eller på andre felter. Det kan, og det gjør det nok ofte, ta bort meget av den tid han burde ha til sin komponistvirksomhet. [...] Det vil derfor være naturlig at denne kunstnergruppens forhold blir tatt opp til vurdering, og at man søker å finne den beste måte å gi en effektiv støtte til den. Komiteen har antydet at opprettelse av et komponistfond kanskje kunne bidra til løsningen av dette problem.

Forhandlinger i Stortinget 1963, s. 922

 

Kilde: Arkiv med sitat om kulturpolitikk ved NSD | Vilkår for bruk av data | Utlevering av data