Kulturpolitiske sitat - tekststreng

(Klikk på navnet for å få biografiske opplysninger om politikeren)

Sitat av: Einar Hovdhaugen
Parti: Senterpartiet
Dato: 01/12/1962
Tema: Kunstnerisk kvalitet

Bev. til kulturformål og kulturvern

Eg er [...] glad for at vi no får så mange reisestipend til unge kunstnarar. Det vil ha overmåte mykje å seie for den kunstnarlege utvikling for våre yngre kunstnarar og for vårt ånds- og kulturliv i det heile. Det same gjeld dei mange og etter måten store arbeidsstipend som vi no får.

Forhandlinger i Stortinget 1962, s. 1031

 

Kilde: Arkiv med sitat om kulturpolitikk ved NSD | Vilkår for bruk av data | Utlevering av data