Kulturpolitiske sitat - tekststreng

(Klikk på navnet for å få biografiske opplysninger om politikeren)

Sitat av: Håkon Armand Menzoni Johnsen
Parti: Arbeiderpartiet
Dato: 01/12/1962
Tema: Kunstnerisk kvalitet

Bev. til kulturformål og kulturvern

Jeg går ut fra at man når man deler ut disse arbeidsstipendier og de andre kunstnerstipendier, tar omsyn til at det ikke bare er de "store" på forskjellige områder - de som allerede er "kanonisert" - som skal få nytte av stipendiene, men også sørger for at "småskogen" kommer med ved utdelingene og får muligheter for å arbeide videre med sine ting.

Forhandlinger i Stortinget 1962, s. 1029

 

Kilde: Arkiv med sitat om kulturpolitikk ved NSD | Vilkår for bruk av data | Utlevering av data