Kulturpolitiske sitat - tekststreng

(Klikk på navnet for å få biografiske opplysninger om politikeren)

Sitat av: Reidar Bruu
Parti: Høyre
Dato: 14/11/1961
Tema: Kunstnerisk kvalitet

Bev. til forskjellige kunstformål

Etter min mening ville det ha vært bedre om man var kommet fram til en enklere ordning, som den som ble foreslått av skolerådmannen i Oslo, nemlig å dekke 60-65 pst. av utgiftene [til teatrene]. Da ville teatrenes ledelse ha et sikrere grunnlag å stå på i sin planlegging, og også kunne ta risikoen f.eks. med å oppføre ny norsk dramatikk, med de gunstige virkninger det ville kunne få for norsk teaterliv.

Forhandlinger i Stortinget 1961, s. 1355

 

Kilde: Arkiv med sitat om kulturpolitikk ved NSD | Vilkår for bruk av data | Utlevering av data