Kulturpolitiske sitat - tekststreng

(Klikk på navnet for å få biografiske opplysninger om politikeren)

Sitat av: Helge Sivertsen
Parti: Arbeiderpartiet
Dato: 14/11/1961
Tema: Kunstnerisk kvalitet

Bev. til forskjellige kunstformål

Eg vil elles gjerne leggje til at dei midlar som det i komitetilrådinga er gjort framlegg om til instruktørutdanninga, er midlar som kan kome til å syne seg å vere særleg vel brukte pengar. Vidare utdanning for talentfulle instruktørar kan få stort verd for det kunstnarlege nivå i vårt teater. Det kan, om det lukkast å få instruktørar ut der det er mest å lære, kome til å få avgjerande innverknad på kvaliteten ved våre heimlege scener.

Forhandlinger i Stortinget 1961, s. 1353

 

Kilde: Arkiv med sitat om kulturpolitikk ved NSD | Vilkår for bruk av data | Utlevering av data