Kulturpolitiske sitat - tekststreng

(Klikk på navnet for å få biografiske opplysninger om politikeren)

Sitat av: Kolbjørn Varmann
Parti: Arbeiderpartiet
Dato: 13/11/1961
Tema: Kunstnerisk kvalitet

Bev. til forskjellige kunstformål

Det er ganske riktig som hr. Guttorm Hansen sa, at vårt samfunn i dag faktisk ikke er modent nok - i alle fall er ikke Stortinget det - til å kunne gi kunsterlønn til kunstnere hvis arbeid peker mot fremtiden. Kunne vi etter denne dag få et slikt skille at arbeidsstipendiene mer ble satset på det som var lovende, det som pekte mot fremtiden, og at kunstnerlønn mer ble gitt som en samfunnets takk for alle prestasjoner som er gjort, tror jeg det ville være bra og være svært heldig for Stortinget, når det skal behandle disse sakene.

Forhandlinger i Stortinget 1961, s. 1330

 

Kilde: Arkiv med sitat om kulturpolitikk ved NSD | Vilkår for bruk av data | Utlevering av data