Kulturpolitiske sitat - tekststreng

(Klikk på navnet for å få biografiske opplysninger om politikeren)

Sitat av: Torkell Arnold Tande
Parti: Venstre
Dato: 13/11/1961
Tema: Kunstnerisk kvalitet

Bev. til forskjellige kunstformål

[...] en bør gjennomføre en omlegging av statens støtte til kunstnerne. Og samtidig bør også den økonomiske støtte til kunstnerne økes betydelig. Jeg er enig i at kunstnerlønn bør bevilges i sjeldne tilfelle. Det bør være noe som rager høyt opp. Det bør også være mer arbeidsstipend og reisestipend, som kan være til nytte for kunstnere i ung alder.

Forhandlinger i Stortinget 1961, s. 1328

 

Kilde: Arkiv med sitat om kulturpolitikk ved NSD | Vilkår for bruk av data | Utlevering av data