Kulturpolitiske sitat - tekststreng

(Klikk på navnet for å få biografiske opplysninger om politikeren)

Sitat av: Guttorm Hansen
Parti: Arbeiderpartiet
Dato: 13/11/1961
Tema: Kunstnerisk kvalitet

Bev. til forskjellige kunstformål

Synet på kunstnerlønnen har senere til dels endret seg, slik at den mer er blitt en slags æreslønn, en spesiell heder til kunstnere som Stortinget finner bør hedres. Og dette er vel og bra og riktig, men det er utvilsomt slik at med denne ordningen og med forholdsvis små og få stipendier er det en stor gruppe arbeidende og talentfulle kunstnere som faller gjennom, kanskje fordi de ikke har økonomisk evne til å holde ut eller det hell som ofte må til for en kunstner, kanskje fordi de er banebrytere for nye kunstretninger som vi har vanskelig for å forstå og akseptere i dag. Her er det vel liten tvil om at arbeidsstipendier, kanskje gjennom flere år, vil kunne komme nettopp disse kunstnere til hjelp. For fremdeles er det slik at "et lidet Folks Digtere trænger Statsbidrag". Og det gjelder ikke bare diktere, men kunstnere i det hele. Dersom vi mener noe med at vi skal styrke vår kultur, gi kunsten bedre vilkår, må vi ta fatt i dette problem på den eneste måten vi her i Stortinget kan gjøre det, nemlig ved å legge forholdene bedre til rette økonomisk for de skapende og kanskje særlig de unge arbeidende og utviklingsdyktige kunstnere, som i dag blir hemmet på grunn av hverdagens ofte temmelig trivielle vansker. [...] Jeg tror derfor det er viktig at nettopp disse arbeidsstipendier blir økt, og blir økt betydelig [...].

Forhandlinger i Stortinget 1961, s. 1327

 

Kilde: Arkiv med sitat om kulturpolitikk ved NSD | Vilkår for bruk av data | Utlevering av data