Kulturpolitiske sitat - tekststreng

(Klikk på navnet for å få biografiske opplysninger om politikeren)

Sitat av: Erling Fredriksfryd
Parti: Høyre
Dato: 13/11/1961
Tema: Kunstnerisk kvalitet

Bev. til forskjellige kunstformål

Ikke alle kunstnere, det være seg forfattere, komponister, musikere, billedkunstnere, malere, skuespillere eller hvilken kunstart de måtte representere, vil leve i ettertiden og gi vår kultur varig verdi. Men vi kan ikke på forhånd si hvem av dem som kommer til å gi de virkelig varige verdier. Derfor må vi tilsynelatende sløse med støttemidler til mange som aldri vil nå frem. Men hva vil noen kroner fra eller til bety, hvis vi derved også har gitt den virkelig store kulturpersonlighet sjansen? Det er bakgrunnen for at kirke- og undervisningskomiteen så sterkt understreker at økonomisk støtte til kunstnere i deres gjennombruddsår er så viktig. Ingen må mislykkes av økonomiske grunner.

[...] Men like viktig er det at samfunnet gir sin anerkjennelse til den som gjennom et langt liv har gitt hele sitt intellekt for å tilføre menneskene kulturverdier.

[…]

[s. 1321] Alfred Maurstad trenger sikkert ingen presentasjon her i salen. Alle kjenner ham og vet hvilken fremragende innsats han har gjort. I en mannsalder har han gitt norsk teater- og kunstpublikum uforglemmelige opplevelser, som musiker og som tolker av norsk bygdekunst og kultur rager han høyt og har vunnet hjertene hos norske kvinner og menn utover det hele land. Han fortjener å få samfunnets høyt vurderte æreslønn.

Forhandlinger i Stortinget 1961, s. 1320

 

Kilde: Arkiv med sitat om kulturpolitikk ved NSD | Vilkår for bruk av data | Utlevering av data