Kulturpolitiske sitat - tekststreng

(Klikk på navnet for å få biografiske opplysninger om politikeren)

Sitat av: Ivar Moe
Parti: Høyre
Dato: 06/12/1966
Tema: Kunstnerisk kvalitet

Bev. til tilskott til musikkformål

Orkestrene arbeider fremdeles med en trang økonomi som gir dem en meget innskrenket bevegelsesfrihet, og et stramt konsertprogram som vanskelig kan gjennomføres uten et press på det som er selve kjernen i virksomheten: Den kunstneriske kvalitet.

Forhandlinger i Stortinget 1966, s. 1435

 

Kilde: Arkiv med sitat om kulturpolitikk ved NSD | Vilkår for bruk av data | Utlevering av data