Kulturpolitiske sitat - tekststreng

(Klikk på navnet for å få biografiske opplysninger om politikeren)

Sitat av: Nikolai Paul Kornelius Molvik
Parti: Kristelig folkeparti
Dato: 26/10/1967
Tema: Rikskonsertene Folkeopplysning og allmenndanning

Norsk kulturfond. Årsmelding

[Ang. tre års prøvedrift med Rikskonsertene] [...] la oss håpe at slutten på prøvetida ikkje vil bli slutten på rikskonsertane, men at dei tvert imot kan halde fram i fastare og tryggare former. [...] Eg vil inderlig håper og våge å tru [...] at røynslene må bli gode. Det kan nemnast mangt om denne gode saka, men eg vil berre få peike på den verdfulle impuls og det tilskot musikken gir til den estetiske oppsedinga i folket vårt - ei viktig oppgåve og eit stor område som dessverre har blitt ein god del forsømt hos oss.

Forhandlinger i Stortinget 1967, s. 428

 

Kilde: Arkiv med sitat om kulturpolitikk ved NSD | Vilkår for bruk av data | Utlevering av data