Kulturpolitiske sitat - tekststreng

(Klikk på navnet for å få biografiske opplysninger om politikeren)

Sitat av: Martin Johannes Toralf Buvik
Parti: Høyre
Dato: 10/03/1968
Tema: Kulturpolitiske synspunkter

Opprett. av utvalg til vurdering og utdeling av statens kunstnertipend

En svakhet ved den nåværende ordning, med departementet som utdelande instans, er at kunstnerne ikke er direkte representert i det organ som foretar vurdering og utdeling. Dette har blant annet ført til at det i løpet av de fem år som er gått, er oppstått et par, tre tilfelle av divergerende oppfatninger mellom departementet og kunstnernes organisasjoner om stipendkandidatene.

Forhandlinger i Stortinget 1968, s. 2745

 

Kilde: Arkiv med sitat om kulturpolitikk ved NSD | Vilkår for bruk av data | Utlevering av data