Kulturpolitiske sitat - tekststreng

(Klikk på navnet for å få biografiske opplysninger om politikeren)

Sitat av: Håkon Armand Menzoni Johnsen
Parti: Arbeiderpartiet
Dato: 26/11/1964
Tema: Nasjonal kultur og nasjonal identitet Kulturpolitiske synspunkter

Bev. til kulturformål og kulturvern

Jeg er av den oppfatning at tiden ikke er inne til nå å reise spørsmålet om et symfoniorkester i Stavanger, rent bortsett fra at jeg synes nok at initiativet på dette området bør komme fra vedkommende by og fra dem som er musikkinteresserte i vedkommende by. Men den viktigste grunn til at jeg mener at vi ikke foreløpig bør gå til et slikt skritt, er det faktiske forhold som kom tydelig fram under den konferanse om kunstens stilling i dag og i morgen som ble arrangert i Oslo Arbeidersamfund for en tid siden, at vi mangler kvalifiserte musikere i Norge for tiden. Vi er i den situasjon at vi har utenlandske musikere i orkestrene både i Trondheim, og i Bergen og så vidt jeg husker, også i Oslo. Det er sikkert utmerkede, høyt begavede kunstnere som går godt inn i miljøet, og jeg er i og for seg ikke motstander av at fremragende utlendinger deltar i norske ensembler, men jeg synes nok at før vi går til opprettelse av et nytt symfoniorkester med statsstøtte, bør vi kunne gjøre noe mer for å skaffe oss kvalifiserte musikere her i Norge.

Forhandlinger i Stortinget 1964, s. 990

 

Kilde: Arkiv med sitat om kulturpolitikk ved NSD | Vilkår for bruk av data | Utlevering av data