Kulturpolitiske sitat - tekststreng

(Klikk på navnet for å få biografiske opplysninger om politikeren)

Sitat av: Kjell Bondevik
Parti: Kristelig Folkeparti
Dato: 29/11/1965
Tema: Kulturpolitiske synspunkter

Bev. til tilskudd til museer og samlinger

Det standpunkt som departementet har teke i dette tilfellet, er at ein ut frå reglane for Norsk kulturfond mest mogleg vil ha ein grenseoppgang slik at ikkje det ein fører opp på statsbudsjettet, på ein måte kjem i kollisjon med det som Norsk kulturråd i første rekkje steller med. Kulturrådet skal i særleg mon ta omsyn til eingongstiltak, og det er årsaka til at ein har funne det rimeleg å føra over til Kulturfondet noko av det som før har stått på statsbudsjettet.

Forhandlinger i Stortinget 1965, s. 775

 

Kilde: Arkiv med sitat om kulturpolitikk ved NSD | Vilkår for bruk av data | Utlevering av data