Kulturpolitiske sitat - tekststreng

(Klikk på navnet for å få biografiske opplysninger om politikeren)

Sitat av: Per Magnus Karstensen
Parti: Arbeiderpartiet
Dato: 26/10/1967
Tema: Riksteateret Rikskonsertene

Norsk kulturfond. Årsmelding 1966

Jeg er enig med saksordføreren i at det er en gledelig hending at vi nå kan komme i gang med rikskonserter. Jeg vil understreke saksordførerens og komiteens merknad om at det er ønskelig med en vurdering av en samordning når det gjelder turné- og reisevirksomheten for Riksteatret, for rikskonsertene og andre lignende institusjoner, slik at vi kan unngå parallelle turnéopplegg. En samordning ville kunne gi den mest mulig rasjonelle administrasjon av reisevirksomheten.

Forhandlinger i Stortinget 1967, s. 426

 

Kilde: Arkiv med sitat om kulturpolitikk ved NSD | Vilkår for bruk av data | Utlevering av data