Kulturpolitiske sitat - tekststreng

(Klikk på navnet for å få biografiske opplysninger om politikeren)

Sitat av: Erling Fredriksfryd
Parti: Høyre
Dato: 11/12/1964
Tema: Rikskonsertene

Norsk kulturfond

I proposisjonen er det fremhevet den verdi en rikskonsertvirksomhet vil ha. Ungdomshus er imidlertid lite egnede konserthus. Et slikt [konsert]skip vil være et billig alternativ sammenlignet med hva det vil koste å reise gode nok konsertsaler med korte nok mellomrom langs norskekysten.

Forhandlinger i Stortinget 1964, s. 1493

 

Kilde: Arkiv med sitat om kulturpolitikk ved NSD | Vilkår for bruk av data | Utlevering av data