Kulturpolitiske sitat - tekststreng

(Klikk på navnet for å få biografiske opplysninger om politikeren)

Sitat av: Peter Osvald Carlsen Reinsnes
Parti: Arbeiderpartiet
Dato: 11/12/1964
Tema: Kulturpolitiske synspunkter

Norsk kunstfond

Opprettelsen av et kulturfond som skal brukes til innsats på ulike kulturområder, vil nok bli av stor betydning og verdi for norsk kulturliv. Jeg tror det er nødvendig at både staten og kommunene i større grad enn hittil bevilger støtte til kulturlivet.

Forhandlinger i Stortinget 1964, s. 1511

 

Kilde: Arkiv med sitat om kulturpolitikk ved NSD | Vilkår for bruk av data | Utlevering av data