Kulturpolitiske sitat - tekststreng

(Klikk på navnet for å få biografiske opplysninger om politikeren)

Sitat av: Egil Aarvik
Parti: Kristelig folkeparti
Dato: 11/12/1964
Tema: Kulturpolitiske synspunkter

Norsk kulturfond

Det har i denne forbindelse også vært talt meget om at kunsten må ut til folket, og om en kulturell aktivisering av folket. Det er mulig at vi nå er kommet så langt i velstandsutviklingen at det er kulturgodene folk begynner å spørre etter. Folket venter på kunsten og på anledningen til kunstopplevelse. At det her trengs en ekstra innsats med tanke på den framtidige utvikling i denne retning, er det neppe tvil om. Men her skal vi imidlertid ikke være blinde for at det også kan melde seg betenkeligheter. Det har før i historien hendt at folkets rop var et rop om brød og sirkus. Når staten nå skal forestå denne innsats, kan jo mulighetene være der for at utviklingen går i retning av en statsautorisert kultur. Vi skal ikke veive bort enhver advarsel på dette punkt.

[…]

[s. 1509] Kunne nå kulturfondet få den virkning at det fremelsket og brakte ut til folket en virkelig idéskapende, engasjerende kunst, og at dette ble en kulturinnsats som var med på å skape virkelig skjønnhetsfremmende verdier og dertil skape muligheten for et rikere og mer variert kulturarbeid ute blant folket, da ville kulturfondet virkelig bety et gledelig fremskritt.

Forhandlinger i Stortinget 1964, s. 1508

 

Kilde: Arkiv med sitat om kulturpolitikk ved NSD | Vilkår for bruk av data | Utlevering av data