Kulturpolitiske sitat - tekststreng

(Klikk på navnet for å få biografiske opplysninger om politikeren)

Sitat av: Anders Sæterøy
Parti: Arbeiderpartiet
Dato: 11/12/1964
Tema: Kulturpolitiske synspunkter

Norsk kulturfond

[...] [D]et er vel [...] ei kjensgjerning at den stadige strukturendringa vi har i samfunnslivet i vår tid, og den farten vi har i utviklinga på dei fleste områdene, skapar store kulturelle problem. Difor er det naudsynt med eit meir aktivt kulturarbeid. Og difor er det vel òg at det særleg i kunstnarkrinsar, men også i mykje vidare krinsar, er sett så store voner til dei tiltaka vi kan få i samband med oppretting av dette kulturfondet.

Forhandlinger i Stortinget 1964, s. 1497

 

Kilde: Arkiv med sitat om kulturpolitikk ved NSD | Vilkår for bruk av data | Utlevering av data