Kulturpolitiske sitat - tekststreng

(Klikk på navnet for å få biografiske opplysninger om politikeren)

Sitat av: Jørgen Grave
Parti: Kristelig folkeparti
Dato: 11/12/1963
Tema: Kulturpolitiske synspunkter

Tilskudd til filmformål etc.

Det som [...] gjør at mindretallet ikke kan slutte seg til proposisjonen, er at nyordningen fremdeles går ut på å gjøre statsstøttens størrelse avhengig av spilleinntekten. Vi har i dag som vi hadde i 1955, det syn at et prinsipp der statens stønad til et kulturformål er avhengig av publikums smak, ikke her er det rette. Dette prinsipp er da heller ikke det vanlige på andre felter av kunst- og kulturlivet. Vi kan f.eks. ikke vurdere en diktning ut fra det antall bøker som blir solgt.

Forhandlinger i Stortinget 1963, s. 1215

 

Kilde: Arkiv med sitat om kulturpolitikk ved NSD | Vilkår for bruk av data | Utlevering av data