Kulturpolitiske sitat - tekststreng

(Klikk på navnet for å få biografiske opplysninger om politikeren)

Sitat av: Jørgen Grave
Parti: Kristelig folkeparti
Dato: 01/12/1962
Tema: Kulturpolitiske synspunkter

Bev. til kulturformål og kulturvern

Som kjent er det særlig eldre kunstnere som er blitt tildelt kunstnerlønn i de siste år, og da synes jeg navnet kunstner- eller udannelsesstipend passer enda mindre godt. Sjøl om jeg ikke har den oppfatning at denne honnør bare bør gis til eldre kunstnere, så må det være slik at disse også fremdeles kommer inn i bildet.

[...] Det nye forslaget med en æreslønn som en særlig honnør til en kunstner, synes jeg er gledelig. Valget av Johan Falkberget som den første som skulle gis denne honnør, synes jeg er absolutt veltruffet. Det kan vel ikke være tvil om at han har fått en "særlig sterk stilling i nasjonen".

Forhandlinger i Stortinget 1962, s. 1035

 

Kilde: Arkiv med sitat om kulturpolitikk ved NSD | Vilkår for bruk av data | Utlevering av data