Kulturpolitiske sitat - tekststreng

(Klikk på navnet for å få biografiske opplysninger om politikeren)

Sitat av: Trygve Friis Bull
Parti: Arbeiderpartiet
Dato: 14/11/1961
Tema: Kulturpolitiske synspunkter

Bev. til forskjellige kunstformål

Det jeg ønsket å gi uttrykk for, var en generell oppfatning som jeg har, at vi kommer lenger og lenger vekk fra den tid da litteratur og kunst - og det gjelder etter min mening også teaterkunst og sågar den gode filmkunst - kan lønne seg særlig i et lite samfunn som vårt, og at det offentliges forpliktelser på disse områder - mer og mer kommer til å nærme seg arten av de forpliktelser vi føler og alltid har følt overfor vitenskapen. Prisene stiger, mesenene forsvinner, og konkurranse fra den dårlige og billige underholdning både på den ene og det annet område, gjennom fjernsyn, gjennom film, gjennom reklame eller hva det kan være, tiltar og tiltar.

Forhandlinger i Stortinget 1961, s. 1360

 

Kilde: Arkiv med sitat om kulturpolitikk ved NSD | Vilkår for bruk av data | Utlevering av data