Kulturpolitiske sitat - tekststreng

(Klikk på navnet for å få biografiske opplysninger om politikeren)

Sitat av: Gunnar Garbo
Parti: Venstre
Dato: 04/11/1961
Tema: Kulturpolitiske synspunkter

Bev. til bibliotekformål

Når det gjelder spørsmålet om omsetningsavgiften på bøker [...] vil jeg i denne forbindelse bare ganske kort presisere at jeg for mitt vedkommende er av den oppfatning at det er en uting å belegge det trykte ord med avgift i det hele tatt. Jeg er av den oppfatning at man burde ha fritatt det trykte ord for omsetningsavgift.

Forhandlinger i Stortinget 1961, s. 895

 

Kilde: Arkiv med sitat om kulturpolitikk ved NSD | Vilkår for bruk av data | Utlevering av data