Kulturpolitiske sitat - tekststreng

(Klikk på navnet for å få biografiske opplysninger om politikeren)

Sitat av: Jakob Martinus Remseth
Parti: Arbeiderpartiet
Dato: 04/11/1961
Tema: Kulturpolitiske synspunkter

Bev. til bibliotekformål

Til tross for kino og TV og alle de moderne ting vi har fått i den nyere tid, er det utvilsomt slik at lysten til å lese hedligvis ennå er i behold. Her mener jeg at bibliotekene har gjort og fremdeles gjør en stor innsats. Og uansett hva man får av moderne teknikk i framtida, føler jeg meg nokså trygg for at vi fortsatt vil ha interesse av å lese.

Det har hersket uenighet om hva bibbliotekene betyr for salget av bøker. Jeg skal ikke komme inn på det spørsmålet her, men jeg vil bare si som min oppfatning iallfall at jo flere det blir som låner bøker på bibliotekene, jo flere blir det som kjøper bøker.

Forhandlinger i Stortinget 1961, s. 895

 

Kilde: Arkiv med sitat om kulturpolitikk ved NSD | Vilkår for bruk av data | Utlevering av data