Kulturpolitiske sitat - tekststreng

(Klikk på navnet for å få biografiske opplysninger om politikeren)

Sitat av: Trygve Friis Bull
Parti: Arbeiderpartiet
Dato: 20/11/1961
Tema: Kulturpolitiske synspunkter

Bev. til ungdoms- og idretssarb. og samf.hus

Får jeg lov til å stille et spørsmål til mindretallets representanter: Er det meningen at andelslaget - som altså da skal ha frihet i forhold til den store enhet, staten - skal kunne begrense friheten hos den enkelte organisasjon, f.eks. ved å bestemme hva slags teaterstykker som skal kunne oppføres, hva slags filmer som skal kunne vises og kanskje sågar om teater- og filmforestillinger overhodet skal tillates? Hvis det er en slik rett til inngripen man her i rettens navn vil tillate, vil jeg nok si for min del at jeg tror det er bra at den aller største enhet, nemlig staten, her står vakt om den aller minste enhet, nemlig organisasjonens, fundamentale rettigheter. Det har jo i denne forsamling - ikke i det nåværende, men i det nærmest foregående storting - vært uttalt oppfatninger angående betimeligheten av teaterforestillinger f.eks., som ville gjøre meg en smule betenkt når det gjelder å delegere en slik myndighet til disse andelslag.

Forhandlinger i Stortinget 1961, s. 610

 

Kilde: Arkiv med sitat om kulturpolitikk ved NSD | Vilkår for bruk av data | Utlevering av data