Kulturpolitiske sitat - tekststreng

(Klikk på navnet for å få biografiske opplysninger om politikeren)

Sitat av: Paul Thyness
Parti: Høyre
Dato: 09/12/1965
Tema: Kunstnerisk kvalitet

Bev. av tilskott til musikkformål

[Ang. Filharmonisk Selskaps orkester] Lønnsforholdene [for musikerne] fører for øvrig til at musikerne i stor utstrekning blir opptatt med andre inntektsgivende gjøremål, som privatundervisning, medvirkning i musikkorps osv. Det er ikke noe galt i dette - tvert om. Men overarbeid kan meget snart gå ut over kvaliteten av ydelsene som det her er tale – ensemblespill […].

Med et større statsbidrag kunne orkestrets høye, kunstneriske kvalitet sikres, dels ved at lønningene kunne bedres så vidt meget at vi beholdt musikerne, og dels ved at det da innenfor en større ramme ville være mulig å senke kringkastingens bidrag en del, sammen da selvfølgelig med det antall konserter kringkastingen krever. Det er nemlig hele 60 konserter pr. år, og det er selvfølgelig med på å skape en veldig byrde for orkestret.

Forhandlinger i Stortinget 1965, s. 1101

 

Kilde: Arkiv med sitat om kulturpolitikk ved NSD | Vilkår for bruk av data | Utlevering av data