Personindeks
Etternavn Fornavn Fødselsår Statsråd Stats- sekretær Stortings- representant
Zazzera Odd Jostein 1947
Zeier Andreas 1799
Zwilgmeyer Ludvig Daae 1855
Zwilgmeyer Peter Gustav 1813