Biografier

Anfin Øen


Født: 02.08.1868
Død: 14.02.1928
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
1922-24 3. representant Sogn og Fjordane fylke Lensmann Senterpartiet
1925-27 2. representant Sogn og Fjordane fylke Lensmann Senterpartiet
1928-30 2. representant Sogn og Fjordane fylke Lensmann Senterpartiet
Medlemskap i presidentskapet
Periode Embete
1928- Varapresident Stortinget

Medlemskap i stortingskomiteer:

Fagkomiteer
Periode Komite
1922-24 Medlem i Konstutionskomiteen
1925-27 Medlem i Utenriks- og konstitusjonskomiteen
1928-30 Formann i Utenriks- og konstitusjonskomiteen
Formann i 1928.

Spesialkomiteer
Periode Komite
1925-27 Medlem i Valgkomiteen
Trådte inn for Høgset i 1927.

1928-30 Sekretær i Valgkomiteen
Sekretær i 1928. Døde i 14.01.1928, Moseid trådte inn i hans sted.

Personalia:

Født 02.08.1868, Øen i Hyllestad, Sogn.
Sønn av gårdbruker Anfin Anfinsen Øen (1840-1919) og Helene Jørgensdatter Rønseth (1840-1921).

Utdanning og yrke:

Elev - Nordre Bergenhus amts landbruksskole (1887-1889)

Kontorist - Nordre Bergenhus amtskontor (1889-1890)
Fullmektig - Nordre Bergenhus amtskontor (1890-1897)
Lensmann - Vik i Sogn (1897-1928) (Tsd)
Adm. dir. - Vik Sparebank (1899-1928) (Tsd)
Kommunalpolitisk aktivitet
Periode Embete Valgkrets
1900- medlem Vik herredsstyre
1901-04 medlem Vik herredsstyre
1904-07 medlem Vik herredsstyre
1907-10 medlem Vik herredsstyre
1910-13 medlem Vik herredsstyre
1913-16 medlem Vik herredsstyre
1916-19 medlem Vik herredsstyre
1919-22 medlem Vik herredsstyre
1922-25 medlem Vik herredsstyre

Offentlige verv:

Innehatt - En rekke kommunale og fylkeskommunale verv
Formann - Direksjonen Gaula Kraftselskap
Formann - Fylkets landbruksselskap
Formann - Jordkommisjonen av 1919
Medlem - Den parlamentariske valgordningsnemnd av 1927
Medlem - Fattiglovkomiteen av 1927
Nestformann - Den parlamentariske valgordningsnemnd av 1927 (til 1928) (-1-1928)
Formann - Sogns kommunikasjonskomite (1911-1918)

Verv i partier:

Medlem - Bondepartiets landsstyre (1924-1928)

Verv i organisasjoner:

Formann - Fylkets lensmannsforening
Formann - Styret Det Vestlandske Kjøpelag
Formann - Representantskapet Vestlandske Salslag (til 1928)(Tsd.) (-1-1928)(Tsd.)
Representant - Selskapet for Norges Vel (1909-1928)(Tsd.)