Biografier

Carl Sigurd Winther


Født: 06.10.1887
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
1937-45 1. suppleant Halden, Sarpsborg, Fredrikstad, Moss, Drøbak Fabrikant Høyre

Medlemskap i stortingskomiteer:

Fagkomiteer
Periode Komite
1937-45 Varamedlem i Universitets- og fagskolekomiteen
Møtte for Rafn hele sesjonene i 1938 og 1939.

Personalia:

Født 06.10.1887, Halden.
Sønn av fabrikant Christian Winther (1859-1939) og Anna Høstgaard (1859-1931).

Utdanning og yrke:

Middelskoleeksamen (1903)
Eksamen - 1. brig. underoffisersskole (1910)

Arbeidet - Sin fars rammefabrikk
Fabrikant - Overtok farens rammefabrikk (fra 1918)
Bestyrer - Norges Banks avdeling Fredrikstad (fra 1945)
Kommunalpolitisk aktivitet
Periode Embete Valgkrets
Fra 1922 medlem Sarpsborg bystyre
Fra 1925 medlem Sarpsborg formannskap

Verv i partier:

Formann - Sarpsborg høyreforening (1923-1931)

Verv i organisasjoner:

Medlem - Styret Sarpsborg Haandverks- og Industriforening (1916-1928)
Medlem - Styret Norges Turnforbund (1922-1925)
Medlem - Styret Østfold Distriktslag for Idrett (1923-1946)
Formann - Styret Østfold Distriktslag for Idrett (1928-1933)
Formann - Turn- og idrettslaget National i Sarpsborg (1946)

Diverse:

Okkupasjonen: Under krigen deltok han frivillig som sersjant fra 10. april 1940 og ble med Inf. reg. nr. 1 internert i Sverige til 22. juli s. å. Fra høsten 1940 var han gruppeleder i Hjemmefronten og reiste ved en opprulling i distriktet etter ordre til Sverige 29. jan. 1945.