Biografier

Bastian Adolf Width


Født: 08.04.1876
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
1925-27 5. representant Møre fylke Kjøbmann og kommandersersjant Det Frisinnede Venstre

Medlemskap i stortingskomiteer:

Fagkomiteer
Periode Komite
1925-27 Medlem i Næringskomite nr.2
Erstattet av Grønningsæter 12.04.-22.04.1926 og 23.02.1927.

Personalia:

Født 08.04.1876, Veidholmen i Hopen.
Sønn av handelsmann og gårdbruker Henning Width (1843-1929) og Karen Sofie Eckhoff (1848-1883).

Utdanning og yrke:

Elev - Nordmøre amtsskole (1891-1892)
Elev - Gardens underoffisersskole (1895-1898)

Revisor - Hopen sogns regnskaper (fra 1899)
Handelsbetjent (fra 1900)
Sersjant (1901)
Furer (1917)
Drev - Hermetikkfabrikk (1920-1926)
Handelsmann - Egen forretning sammen med sin svoger (fra 1921)
Poståpner (1921-1946)
Kommandersersjant (1924)
Fanejunker - Kvartermester ved Nordmøre bataljon, Inf. reg. nr. 12 (1927)
Løytnant (1930-1931) (fra 1. jan. 1930 til 1. mai 1931)
Kommunalpolitisk aktivitet
Periode Embete Valgkrets
1907-10 medlem Edøy formannskap
1910-13 ordfører Edøy herredsstyre
1915- ordfører Hopen herredsstyre
1916-19 ordfører Hopen herredsstyre
1919-22 medlem Hopen formannskap
1922-25 ordfører Hopen herredsstyre
1925-28 ordfører Hopen herredsstyre
Fra 1945 medlem Hopen herredsstyre
1945-1946 ordfører Hopen herredsstyre

Offentlige verv:

Innehatt - Alle en kommunes tillitsverv, Hopen
Forlikskommissær - Hopen (1915-1925)
Medlem - Riksretten (1926-1927)
Gjeldsmeglingsmann - Hopen (1932-1934)
Medlem - Hopen menighetsråd (fra 1934)
Formann - Hopen menighetsråd (fra 1937)

Verv i organisasjoner:

Medlem - Titranfondets styre (1915-1924)