Biografier

Ole Abrahamsen Wegger


Født: 03.12.1859
Død: 25.01.1936
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
1919-21 1. representant 3. Sandeherred Ingeniør Høyre

Medlemskap i stortingskomiteer:

Fagkomiteer
Periode Komite
1919-21 Medlem i Sosialkomiteen
Erstattet av R. Berg 25.06.-22.07.1919 og 17.01.-30.05.1921.

Personalia:

Født 03.12.1859, Vegger i Andebu.
Sønn av gårdbruker og lærer Abraham Christensen Wegger (1825-1893) og Karen Marie Olsdatter Lærskal (1832-1865).

Utdanning og yrke:

Elev - Hortens tekniske skole (1881-1882)
Reiste - Amerika (1883-1884)

Dreier - Florence Iron Works, Florence, Wisc., Amerika
Direktør - Framnes mek. Verksted A. s. i Sandefjord (til 1932) (til 1. sept. 1932)
Arbeidet - Mekanisk verksted (fra 1878)
Formann - Tegnekontoret ved Framnes mek. Verksted i Sandefjord (fra 1885) (fra febr. 1885)
Bestyrer - Framnes mek. Verksted i Sandefjord (fra 1893)
Bestyrer - Framnes mek. Verksted A. s. i Sandefjord (fra 1898)
Gårdbruker - Horne i Romedal (1916-1920)
Kommunalpolitisk aktivitet
Periode Embete Valgkrets
1904-07 medlem Sandar (Sandeherred) formannskap
1910-13 ordfører Sandar (Sandeherred) herredsstyre
1919-22 medlem Sandar (Sandeherred) herredsstyre

Offentlige verv:

Innehatt - Omtrent alle kommunale tillitsverv, Sandar (Sandeherred)
Medlem - Styret Sandefjord tekniske aftenskole
Medlem - Hortenskomiteen av 1906
Medlem - Tjenestemannskt. av 1919
Medlem - Kommisjonen om sivilt arbeid ved Marinens verksteder av 1919

Verv i organisasjoner:

Formann - Skibsbyggerienes Landsforening

Andre administrative verv:

Medlem - Direksjon eller representantskap i en mengde industrielle bedrifter, banker og skipsaksjeselskaper