Biografier

Georg Henrik Hjelm Waage


Født: 02.02.1866
Død: 12.03.1947
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
1922-24 2. suppleant Kristiania Skibsreder Høyre

Medlemskap i stortingskomiteer:

Fagkomiteer
Periode Komite
1922-24 Medlem i Jernbanekomiteen
Trådte inn for Platou i 1923.

Personalia:

Født 02.02.1866, Kopervik.
Sønn av dampskipsekspeditør Asbjørn Andreas Waage (1828-1904) og Jensine Cathrine Coucheron Grip (1829-1905).

Utdanning og yrke:

Elev - Sin bys (Bergen?) borgerskole
Reiste - England (et par vintrer)

Disponent - Rederiselskapet "Ruth"
Arbeidet - Sin fars forretning (til 1886)
Ansatt - Postverket i Bergen, ved den reisende etat, (1886-1898)
Medinnehaver - Broren Hagbart W.s rederi i Oslo (1899-1909)
Eneinnehaver - Waages rederi i Oslo (1909-1937) (fra brorens død i 1909, til hans brorsønn ble opptatt som medlem i 1937)
Medinnehaver - Waages rederi i Oslo (fra 1937)
Kommunalpolitisk aktivitet
Periode Embete Valgkrets
1919-22 medlem Oslo bystyre

Offentlige verv:

Medlem - Utvalget til behandling av andragender om lån av Statens skipsfond til støtte for skipsbygging i Norge
Medlem - Den depart. komite av 1921 om krigsforsikringens omdannelse til en gjensidig skipsforsikringsinnretning
Medlem - Oslo ligningsråd (1916-1919)

Verv i organisasjoner:

Medlem - Norges Rederforbunds sentralstyre og hovedstyre (1915-1924)
Formann - Norges Rederforbunds assuranseutvalg (1918-1927)

Andre administrative verv:

Formann - Dampskipsassuranse-foreningen "Nora" (fra 1909)
Medlem - Styret Andresens Bank A/S (fra 1928)