Biografier

Torgeir Olavson Vraa


Født: 16.05.1868
Død: 21.06.1934
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
1907-09 1. representant 2den kreds, Strømsø og Tangen Redaktør Arbeiderpartiet
1925-27 2. representant Hønefoss, Drammen, Kongsberg Redaktør Arbeiderpartiet
1931-33 2. representant Hønefoss, Drammen, Kongsberg Redaktør Arbeiderpartiet

Medlemskap i stortingskomiteer:

Fagkomiteer
Periode Komite
1907-09 Medlem i Protokollkomiteen
1925-27 Medlem i Skog- og vassdragskomiteen
1931-33 Medlem i Skog- og vassdragskomiteen
Erstattet av Nygaard fra 05.02 og ut sesjonen i 1931, 13.03.-28.03 og fra 20.06 og ut sesjonen i 1933.

Personalia:

Født 16.05.1868, Rui i Fyresdal.
Sønn av gårdbruker Olav Gjermundsen Rui (1823-1907) og Aase Johnsdatter (1825-1905).

Utdanning og yrke:

Studiereiser - Sverige, Danmark, Tyskland og England
Eksamen - Asker seminarium (1889)

Drev - Svigerforeldrenes tidligere gård Johnsrud
Lærer - Kongsrud skole Modum (1890-1902)
Journalist - "SocialDemokraten" (1902-1904) (var som journalist kjent under merket "-geir")
Redaktør - "Fremtiden" i Drammen (1905-1934) (Tsd)
Kommunalpolitisk aktivitet
Periode Embete Valgkrets
1910-13 varaordfører Drammen bystyre
1913-16 medlem Drammen formannskap
1916-19 medlem Drammen formannskap
1922-25 medlem Drammen formannskap
1925-28 medlem Drammen formannskap
Ukjent periode medlem Modum herredsstyre

Offentlige verv:

Medlem - Drammen forliksråd
Medlem - Drammmen skolestyre
Medlem - Den departementale brenselskomite av 1916
Medlem - Lysverkets direksjon, Drammen (1916-1934)
Medlem - Statens prisråd under krigen (fra 1917)
Varamann - Styret Norges Banks avdeling i Drammen (fra 1921)
Medlem - Styret Norges Banks avdeling i Drammen (fra 1933)

Verv i partier:

Agitator - det sosialistiske parti ("Urkraften fra Buskerud") (reiste hele landet rundt på kryss og tvers og holdt utallige foredrag)
Formann - Buskerud amts arbeiderparti
Medlem - det sosialdemokratiske partis landsstyre (1904-1912)
Medlem - det sosialdemokratiske partis landsstyre (1918-1920)

Andre administrative verv:

Medlem - Kontrollkomiteen Drammens Sparebank

Litteratur:

Skrev - Flere agitasjonsbrosjyrer for det sosialistiske partiet