Biografier

Trygve Sverdrup


Født: 28.07.1886
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
1934-36 2. representant Holmestrand, Horten, Tønsberg, Sandefjord, Larvik Kaptein i marinen Høyre
1937-45 2. representant Holmestrand, Horten, Tønsberg, Sandefjord, Larvik Kaptein i marinen Høyre

Medlemskap i stortingskomiteer:

Fagkomiteer
Periode Komite
1934-36 Medlem i Militærkomiteen
1937-45 Medlem i Militærkomiteen
Medlem i Utenriks- og konstitusjonskomiteen
Kom som forsterkning i 1937, ved behandling av tokt med "Olav Tryggvason".

Personalia:

Født 28.07.1886, Oslo.
Sønn av landbruksingeniør Harald Ulrik Sverdrup (1846-1916) og Ragna Valborg Dahl (1859-).

Utdanning og yrke:

Studerte - Med stipendium, motorteknikk og elektroteknikk ved Charlottenburg techn. Hochschule (1911-1912) (med undervannsbåttjeneste for øye)
Dispasjøreksamen (1921)

Sjøoffiser (1908)
Premierløytnant (1911)
Undervannsbåttjeneste - Som nestkommanderende (1913-1920)
Havarisjef - Firmaet Jac. O. Lyngaas & Co. (1920-1923)
Kaptein - Marinen (1923)
Undervannsbåttjeneste - Som sjef (1923-1925)
Sjef - "Michael Sars" på tråleroppsyn i Finnmark vinteren (1925-1926)
Undervannsbåttjeneste - Som sjef (1926-1928)
Undervannsbåttjeneste - Som sjef (1928-1934)
Kommandørkaptein - Marinen (1937) (fra 1. des. 1937)
Kommunalpolitisk aktivitet
Periode Embete Valgkrets
Fra 1922 medlem Tønsberg bystyre
Fra 1928 medlem Tønsberg formannskap
1933- varaordfører Tønsberg bystyre
1934-1936 varaordfører Tønsberg bystyre
1936- ordfører Tønsberg bystyre

Offentlige verv:

Medlem - Tønsberg havnestyre
Formann - Tønsbergs kommunikasjonskomite
Medlem - Mottagelseskommisjonen for undervannsbåt A 2 i Kiel (1913-1914)
Formann - De kommunale kinematografers styre, Tønsberg (1928-1937)
Medlem - Elektrisitetsverkets styre, Tønsberg (fra 1930)
Medlem - Gassverkets styre, Tønsberg (fra 1936)
Medlem - Det stedlige vinmonopols styre, Tønsberg (1945)

Andre administrative verv:

Medlem - Styret forsikringsaksjeselskapet "Patria" (1923-1932)
Medlem - Direksjonen Tønsberg Industri- og Sjøfartsbank (fra 1935)
Medlem - Styret A.s Vittingfoss (1936-1938)
Medlem - Tønsberg Aktietrykkeris styre (fra 1946)

Diverse:

Okkupasjonen: Arrestert i Tønsberg og satt på Grini fra 12. jan. til 6. febr. 1942, deretter krigsfange i Tyskland og kom hjem 28. mai 1945.
Slektskap: Eidsvollsmannen Georg Sverdrup var han oldefars bror, og Johan S. hans bestefars bror, jfr. de to forannevnte.