Biografier

Henrik Svendsen


Født: 1819
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
1877-79 2. representant Stavanger og Haugesund Grosserer
1880-82 2. representant Stavanger og Haugesund Kjøbmand