Biografier

Peter Johan Støren


Født: 13.05.1859
Død: 05.12.1925
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
1922-24 3. representant Notodden, Skien, Porsgrund, Brevik, Kragerø, Risør, Arendal, Grimstad Driftsbestyrer Høyre
1925-27 1. representant Notodden, Skien, Porsgrund, Brevik, Kragerø, Risør, Arendal, Grimstad Kanalbestyrer Høyre

Medlemskap i stortingskomiteer:

Fagkomiteer
Periode Komite
1922-24 Medlem i Universitets- og fagskolekomiteen
1925-27 Nestformann i Universitets- og fagskolekomiteen
Nestformann i 1925. Døde i 1926, B. Støren trådte inn i hans sted.

Personalia:

Født 13.05.1859, Spydeberg.
Sønn av sogneprest Abraham Wilhelm Støren (1829-1910) og Lagertha Johanne Dircks (1835-1896).

Utdanning og yrke:

Elev - Chalmerska Institutet i Gøteborg (1875-1878)
Studerte - Vei- og vannbyggingsfag ved den tekniske høyskole i Dresden (1883-1884)

Ansatt - Smålensbanens anlegg (1879-1883)
Assistent - Tyvold-Arvedalsbanens anlegg (1885-1886)
Assistent - Bratsberg amts veivesen (1886)
Fløtningsinspektør - Skiensvassdraget (1890)
Underbestyrer - Skiensvassdraget (1891)
Driftsbestyrer - Bandak-Nordsjø og Nordsjø-Skienskanalene (fra 1902)
Kommunalpolitisk aktivitet
Periode Embete Valgkrets
Fra 1913 medlem Skien bystyre
Fra 1916 medlem Skien formannskap

Offentlige verv:

Medlem - Skien havnestyre (fra 1908)
Formann - Det kommunale elektrisitetsverks styre, Skien (1915-1918)

Andre administrative verv:

Medlem - Skiensfjordens Kreditbanks representantskap
Medlem - Skiens Sparebanks forstanderskap (til 1925) (-1-1925)